Evidencija bodova

Spisak studenata sa ostvarenim poenima možete preuzeti u Download zoni.

Potrebno je da studenti koji su zadovoljni ocenom prijave ispit u predstojećem ispitnom roku. Studenti koji nisu zadovoljni ocenom (žele da ponište ocenu) mogu se obratiti predmetnom asistentu putem email-a.

Termin upisa ocena i potpisivanja indeksa od strane profesora će biti naknadno objavljen (nakon završetka junskog i julskog ispitnog roka). Studenti koji nisu ispunili predispitne obaveze nemaju pravo na potpis profesora, kao ni na polaganje ispita.

Studentima koji nisu položili ispit preko kolokvijuma se daje mogućnost da u junskom i julskom ispitnom roku ispit polažu parcijalno pismenim putem (jedan ili oba dela), dok će polaganje u narednim ispitnim rokovima biti isključivo u usmenoj formi.