Rezultati PISMENOG DELA ISPITA održanog 24.06.2017. i KONAČNE OCENE

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Termin upisa ocena će biti naknadno objavljen (nakon završetka julskog ispitnog roka).