Materijali u građevinarstvu 1

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Rezultati ispita održanog 08.04.2019.

Rezultati ispita održanog 08.04.2019.godine nalaze se u Download zoni.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 24.3.2019.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 24.3.2019.god.

     6086    Sanja Živanov     20.4                                                                                                                     

Pismeni deo ispit je položen ukoliko je osvojeno 16.5 i više bodova. Položen pismeni deo ispita važi dva roka. Ispit je položen uslovno (ispit važi jedan rok)  ukoliko je broj bodova  15-16.4 bodova.

 

Usmeni deo ispita će se održati  u četvrtak, 28.3.2019. godine u 9h, kancelarija 213. Na usmeni deo ispita mogu izaći studenti koji su položili pismeni deo ispita. Upis  ocena će biti u isto vreme i na istom mestu.

 

Novi Sad, 25.3.2019.                                                                        M. Radeka

Rezultati II kolokvijuma

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

Usmeni deo ispita za studente koji su se prijavili je u ponedeljak 11.02. u 09h

 

Rezultati pismenog ispita 03.02.2019.

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

Kolokvijum 2

Kolokvijum 2 će biti održan u subotu 02.02. u 21h, amfiteatri A1 i A2.