Materijali u građevinarstvu 1

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 17.09.2019.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 17.09.2019. godine nalaze se u Download zoni.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 03.09.2019.godine

Rezultati pismenog dela ispita održanog 03.09.2019.godine nalaze se u Download zoni.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 26.8.2019. godine

Rezultati pismenog dela ispita održanog 26.8.2019. godine nalaze se u Download zoni.

Rezultati usmenog dela ispita održanog 17.07.2019. godine

Rezultati usmenog dela ispita održanog 17.07.2019. godine nalaze se u Download zoni.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 10.7.2019.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 10.7.2019. se nalaze u Download zoni.