Materijali u građevinarstvu 1

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Termin test-a

TEST (obuhvata materijal I i II) će biti održan u nedelju 15. novembra od 8 časova. Odmah nakon TEST-a studenti će imati i test iz laboratorijske vežbe 1. Potrebno je doći bar 20 minuta ranije da bi na vreme ušli i smestili se u učionice. Studenti treba da uđu u zgradu FTN i da kod oglasnih tabla sačekaću asistente i nastavnike. Ukupno trajanje testova je oko 2 sata.

Važenje predispitnih obaveza

Studenti treba da vode računa o trajanju predispitnih obaveza. Položene predispitne obaveze važe do oktobra sledeće godine u odnosu na završetak semestra u kom su položene. Tako studentima generacije 2019/2020 položene predispitne obaveze važe do oktobra 2021. godine dok se onim studentima koji su to položili ranije briše. 

Laboratorijska vežba 1

Laboratorijske vežbe planirane za sredu 14. i 21. oktobra 2020. godine će biti održane online. Praktični deo ćemo održati naknadno u Laboratoriji i o tome ćete biti obavešteni čim mi dobijemo odobrenje za termin od Uprave fakulteta.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 07.10.2020.godine

Rezultati pismenog dela ispita i termin usmenog nalaze se u Download zoni.

Vežba 1

Vežba 1 će biti održana online u sredu 7.10.2020. u sledećim terminima:

Grupe 1,2,3,4,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22   u terminu 8:45-10:15

Grupe 5,6,7,8,9,10,11,12 u terminu 10:30-12:00

Potrebno je da svi studenti provere u svom kalendaru (u Microsoft Teams-u) da li imaju pristup jednom od dva navedena termina. Nije proble iako su u terminu koji ne pripada njihovoj grupi.