Materijali u građevinarstvu 1

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Rezultati laboratorijskog testa 1

Rezultati laboratorijskog testa 1 održanog 8.11.2017. god. i 15.11.2017. god. se mogu pogledati u Download zoni.

Termin polaganja TESTA

Predmet:Materijali u građevinarstvu 1

 

                              O B A V E Š T E NJ E

                       - TERMIN POLAGANJE TESTA-

Termin za polaganje testa je 22.11.2017. sa početkom u 20h, u učionicama A3, A4, 109A i 205. Studenti treba da sačekaju asistente ispred A3 i A4.Za test treba pripremiti gradivo obuhvaćeno dokumentima MATERIJAL 1 i MATERIJAL 2, koji su dostupni na sajtu.

Novi Sad, 06.11.2017.                                                                                                                                                                                                                                                     M. Radeka

Materijal za vežbe

Na sajt (Studentski portal/Download zona/Materijali u građevinarstvu 1/Vežbe) je postavljen obrazac sa pratećim tekstom potreban za Laboratorijsku vežbu 1. Mole se studenti da ga odštampaju i ponesu na Laboratorijsku vežbu koja će biti održana 25. oktobra odnosno 1. novembra, prema rasporedu po grupama. 

Rezultati ispita iz predmeta Materijali u građevinarstvu 1 održanog 8.10.2017.

Rezultate možete pogledati i Download zoni.

Raspored vežbi za predmet Materijali u građevinsrstvu 1

Tačan raspored vežbi po grupama za predmet Materijali u građevinarstvu 1 možete pogledati u Download zoni.