Materijali u građevinarstvu 1

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Rezultati kolokvijuma održanih 26.04.2017.

Rezultate možete pogledati u Download zoni

Rezultati pismenog dela ispita održanog 18.4.2017.

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

USMENI DEO ISPITA

Usmeni deo ispita će se polagati u sredu, 26.04.2017. u 19h, učionica 109A.

U ovom terminu studenti koji su položili pismeni deo ispita mogu da polažu ono što im nedostaje (jedan ili oba kolokvijuma).

Istovremeno i studenti koji nisu položili pismeni deo ispita mogu da polažu jedan od kolokvijuma.

Svi studenti koji žele da polažu kolokvijum/e treba da se upišu na spisak koji je istaknut na oglasnoj tabli (LG, treći sprat).

Studenti koji ne budu na spisku, neće moći da polažu kolokvijum.

Rezultati II kolokvijuma održanog 01.03.2017.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Rezultati I kolokvijuma održanog 20.02.2017.

Rezultate možete pogledati u Download zoni.