Materijali u građevinarstvu 1

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Termin za popravku TEST-a i laboratorijskih testova 1 i 2

Termin za popravku TEST-a i laboratorijskih testova 1 i 2, koji su deo predispitnih obaveza, je u petak 24. februara 2017. godine u 13 časova. Studenti treba da budu nekoliko minuta pre početka u prizemlju zgrade Departmana za građevinarstvo i geodeziju.  

Takođe, potrebno je da upišu na spisak koji se nalazi na vratima kancelarije 311 šta polažu, do četvrtka 23-eg februara u 12 časova.

PROMENA TERMINA USMENOG DELA ISPITA

Kolokvijumi, zakazani za 20.02.2017. u 21h će biti održani isti dan u 13h.

Svi studenti koji su zainteresovani za polaganje kolokvijuma, a potpisali su se na spisak, treba da budu 10 minuta ranije u prizemlju LG  zgrade (Laboratorije za građevinarstvo).

Uvid u radove/upis ocena - PROMENA TERMINA

Upis ocena i uvid u radove sa kolokvijuma će biti održani u utorak 21.02.2017. u 13h.

Rezultati kolokvijuma održanih 06.02.2017.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 10.02.2017.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.