Materijali u građevinarstvu 1

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 28.01.2017.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

II KOLOKVIJUM

Термин за полагање КОЛOКВИЈУМА 2 ће бити накнадно објављен, а одржаће се у недељи 27.02.-04.03. 2017. гoдине.

Нови Сад, 25.01.2017.                                                                       М. Радека

Rezultati popravnih testova

Rezultati testova održanih u ponedeljak 16.01.2017. (TEST) i u sredu 18.01.2017. (Lab1 i Lab2) nalaze se u Download zoni.

Studenti koji nisu stekli uslov za potpis (nisu položili Test/Lab1 i Lab2) imaće priliku da iste polažu 24.02.2017. godine. Tačno vreme i mesto polaganja biće naknadno objavljeno uoči zakazanog termina.

Svi koji imaju pravo na potpis a nisu ga do sada uzeli mogu to učiniti sutra, u petak 20.01.2017. godine, u pauzi predavanja kod Prof. Miroslave Radeke.

 

Ukoliko studenti nisu došli na odbranu grafičkog rada mogu to učiniti sutra, u petak 20.01.2017. godine u 9:30 u kabinetu 311 kod Ass. Vesne Bulatović.

Rezultati POPRAVNOG TESTA 26.12.2016.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Rezultati I kolokvijuma održanog 26.12.2016.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.