Materijali u građevinarstvu 1

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Termin testova

Podsećamo studente da se u nedelju 15. novembra održava TEST (obuhvata I i II predavanje) i test iz laboratorijske vežbe 1 koji počinju u 8 časova. Potrebno je da studenti dođu ranije jer ćemo već u 7:40 početi raspored po salama. Studenti treba da uđu u glavnu zgradu FTN-a i da kod oglasnih tabli (hodnik obložen staklom odmah nakon penjanja uz prve stepenice) sačekaju asistente i nastavnike. 

STUDENTI STARIJIH GENERACIJA: Na testove dolaze i studenti starijih generaciji koji imaju obaveze da ih polažu. Ukoliko neko polaže samo test iz laboratorijske vežbe onda je potrebno da dođe u 9 časova ispred Amfiteatra A1  i sačeka da ga neko pozove.

 

 

 

Termin test-a

TEST (obuhvata materijal I i II) će biti održan u nedelju 15. novembra od 8 časova. Odmah nakon TEST-a studenti će imati i test iz laboratorijske vežbe 1. Potrebno je doći bar 20 minuta ranije da bi na vreme ušli i smestili se u učionice. Studenti treba da uđu u zgradu FTN i da kod oglasnih tabla sačekaću asistente i nastavnike. Ukupno trajanje testova je oko 2 sata.

Važenje predispitnih obaveza

Studenti treba da vode računa o trajanju predispitnih obaveza. Položene predispitne obaveze važe do oktobra sledeće godine u odnosu na završetak semestra u kom su položene. Tako studentima generacije 2019/2020 položene predispitne obaveze važe do oktobra 2021. godine dok se onim studentima koji su to položili ranije briše. 

Laboratorijska vežba 1

Laboratorijske vežbe planirane za sredu 14. i 21. oktobra 2020. godine će biti održane online. Praktični deo ćemo održati naknadno u Laboratoriji i o tome ćete biti obavešteni čim mi dobijemo odobrenje za termin od Uprave fakulteta.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 07.10.2020.godine

Rezultati pismenog dela ispita i termin usmenog nalaze se u Download zoni.