Materijali u građevinarstvu 1

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Rezultati laboratorijskog testa 2 održanog 12.1.2018.god

Rezultati testa iz laboratorijske vežbe 2 se mogu pogledati u Download zoni.

KOLOKVIJUM 2

Vreme polaganja Kolokvijuma 2 biće u periodu 29.1-4.2.2018. godine. Tačan termin biće naknadno objavljen.

 

Tačno vreme polaganja TEST-a i Lab. testa 2

Test iz Laboratorijske vežbe 2 biće održan u petak 12.1.2018. godine u 10:30. Studenti treba da budu ispred oglasne table za Građevinarstvo (prizemlje zgrade FTN-a) u 10:15.

TEST će biti održan u ponedeljak 15.1.2018. godine u 8:45. Studenti treba da budu na prvom spratu zgrade FTN-a u 8:30. 

Termin za naknadno polaganje TEST-a i laboratorijskog testa 2

Ponovljeno polaganje laboratorijskog testa 2 za studente koji nisu to položili biće u petak 12.1.2018. (tačno vreme i mesto biće objavljeno do četvrtka 11.1.2018. godine).

Ponovljeno polaganje TEST-a za studente koji nisu to položili biće u ponedeljak 15.1.2018. (tačno vreme i mesto biće objavljeno do četvrtka 11.1.2018. godine).

Rezultati testa iz laboratorijske vežbe 2

Rezultati testa iz laboratorijske vežbe 2 se mogu pogledati u Download zoni.