Materijali u građevinarstvu 1

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Rezultati TEST-a održanog 22.11.2019.

U Download zoni se nalaze rezultati TEST-a održanog 22.11.2019. godine.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 23.11.2019. godine

Rezultati pismenog dela ispita održanog 23.11.2019. nalaze se u Download zoni.

TEST

TEST koji obuhvata predavanje I i II i koji spada u predispitne obaveze će se održati u petak 22.11.2019. godine u 20 časova.

Studenti treba da budu ispred Amfitetra A1 15 minuta pre zakazanog termina.

Rezultati testa iz lab.vežbe 1

Rezultati testa iz laboratorijske vežbe 1 se nalaze u Download zoni.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 19.10.2019. godine

Rezultati pismenog dela ispita održanog 19.10.2019. godine i termin usmenog se nalazi u Download zoni.