Materijali u građevinarstvu 1

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Rezultati usmenog dela ispita od 27.02.2020. godine

Rezultati usmenog dela ispita održanog 27.02.2020. godine nalaze se u Download zoni.

Rezultati usmenog dela ispita od 20.02.2020.

Rezultati usmenog dela ispita održanog 20.02.2020. godine nalaze se u Download zoni.

Termin za usmeni deo ispita

Usmeni deo ispita će biti u četvrtak 20.02.2020. godine u 17 časova. Studenti treba da sačekaju predmetnog nastavnika kod oglasnih tabli na FTN-u. 

II termin za usmeni deo ispita je u četvrtak 27.02.2020. godine u 19 časova.

Studenti mogu izaći na oba termina ili jedan, a polažu celokupno gradivo koje im je ostalo nepoloženo.

 

Sledeći studenti (ne pripadaju generaciji 2019/2020) mogu doći na upis ocene u sredu 19.02.2020. godine u 11:30:

13/2014 Nedeljka Jovišić

49/2017 Milena Popović

19/2018 Nebojša Vukadinović

54/2018 Nemanja Avdalović

59/2018 Žarko Ivić

 

OBAVEŠTENJE za popravku kolokvijuma 2

Termin za popravku kolokvijuma 2 (studenti koji imaju 10.0-10.4 boda) je u sredu 19.02.2020. godine u 10:30, kabinet 213.

Rezultati Kolokvijuma 2

U Download zoni su postavljeni rezultati Kolokvijuma 2 kao i spisak studenata generacije 2019/2020 (dokument "presek stanja") sa položenim/nepoloženim kol1, kol2 i pismenim delom ispita (za studente koji nisu iz generacije 2019/2020 biće naknadno objevljen spisak).

OBAVEZNO PROČITATI OBAVEŠTENJE ISPOD REZULTATA U DOKUMENTU "REZULTATI KOLOKVIJUMA 2".