Materijali u građevinarstvu 1

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 27.8.2018.

Rezultati pismenog dela ispita i termin usmenog dela se mogu pogledati u Download zoni.

Rezultati usmenog dela ispita održanog 26.06.2018.ispita

Rezulati pismenog dela ispita održanog 26.6.2018. godine se mogu pogledati u Download zoni.

ISPRAVKA rezultata usmenog dela ispita održanog 19.06.2018.god.

U download zoni su postavljeni ispravljeni rezultati usmenog dela ispita održanog 19.6.2018. godine.

Rezultati usmenog dela ispita održanog 19.06.2018.god.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 19.6.2018. godine se mogu pogledati u Download zoni.

Rezultati usmenog dela ispita održanog 12.06.2018.ispita

Rezultati pismenog dela ispita održanog 12.06.2018. se nalaze u Download zoni.