Materijali u građevinarstvu 1

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Rezultati Testa i lab. vežbi 25.01.2019.

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

Obaveštenje za II kolokvijum

Svi studenti koji žele da polažu II kolokvijum treba da se upišu na spisak istaknut na oglasnoj tabli pored kabineta LG 301.

Rezultati pismenog dela ispita 22.01.2019.

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

Popravni TEST I laboratorijske vežbe

Obaveštavaju se studenti da će se u petak, 25.01.2019. ponoviti Test,  Lab1 i Lab 2  u 13h, prizemlje zgrade Deprtmana za građevinarstvo i geodeziju.

Na pismeni ispit 22.01. mogu da izađu samo studenti koji su položili sve predispitne obaveze,

 

Novi Sad, 21.01.2019.                                                                                M. Radeka

Rezultati TEST-a održanog 18.01.2019.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.