Materijali u građevinarstvu 1

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Termin polaganja usmenog dela ispita iz Materijala u građevinarstvu 1

Usmeni deo ispita će se polagati u ponedeljak, 26.06.2017.  Tačno vreme biće naknadno istaknuto.

U ovom terminu studenti koji su položili pismeni deo ispita mogu da polažu ono što im nedostaje (jedan ili oba kolokvijuma). Istovremeno i studenti koji nisu položili pismeni deo ispita mogu da polažu jedan od kolokvijuma.

Svi studenti koji žele da polažu kolokvijum/e treba da se upišu na spisak koji je istaknut na oglasnoj tabli (LG, treći sprat).

Studenti koji ne budu na spisku, neće moći da polažu kolokvijum. Takođe, oni koji se prijave i ne izađu, biće kažnjeni.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 17.06.2017.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Rezultati kolokvijuma održanih 26.04.2017.

Rezultate možete pogledati u Download zoni

Rezultati pismenog dela ispita održanog 18.4.2017.

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

USMENI DEO ISPITA

Usmeni deo ispita će se polagati u sredu, 26.04.2017. u 19h, učionica 109A.

U ovom terminu studenti koji su položili pismeni deo ispita mogu da polažu ono što im nedostaje (jedan ili oba kolokvijuma).

Istovremeno i studenti koji nisu položili pismeni deo ispita mogu da polažu jedan od kolokvijuma.

Svi studenti koji žele da polažu kolokvijum/e treba da se upišu na spisak koji je istaknut na oglasnoj tabli (LG, treći sprat).

Studenti koji ne budu na spisku, neće moći da polažu kolokvijum.