Materijali u građevinarstvu 1

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Ispit 09.07.2020. - Raspored sedenja

 

Studenti generacije 2019

SALA 408

Studenti ostalih generacija

SALA 409

 

Svi studenti treba da budu u dodeljenoj sali u 12:15h (NE ISPRED SALE). Na ispit je potrebno poneti: indeks, digitron, pribor za pisanje i masku!

Rezultati pismenog dela ispita održanog 08.06.2020.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 8.6.2020.godine nalaze se u Download zoni.

Rezultati usmenog dela ispita od 27.02.2020. godine

Rezultati usmenog dela ispita održanog 27.02.2020. godine nalaze se u Download zoni.

Rezultati usmenog dela ispita od 20.02.2020.

Rezultati usmenog dela ispita održanog 20.02.2020. godine nalaze se u Download zoni.

Termin za usmeni deo ispita

Usmeni deo ispita će biti u četvrtak 20.02.2020. godine u 17 časova. Studenti treba da sačekaju predmetnog nastavnika kod oglasnih tabli na FTN-u. 

II termin za usmeni deo ispita je u četvrtak 27.02.2020. godine u 19 časova.

Studenti mogu izaći na oba termina ili jedan, a polažu celokupno gradivo koje im je ostalo nepoloženo.

 

Sledeći studenti (ne pripadaju generaciji 2019/2020) mogu doći na upis ocene u sredu 19.02.2020. godine u 11:30:

13/2014 Nedeljka Jovišić

49/2017 Milena Popović

19/2018 Nebojša Vukadinović

54/2018 Nemanja Avdalović

59/2018 Žarko Ivić