Oblast za KOLOKVIJUM I

 

Pitanja na KOLOKVIJUMU I će doći iz oblasti koje su obuhvaćene predavanjima datim u fajlovima Materijal 3-7.

Spisak pitanja vezanih za KOLOKVIJUM I je nepromenjen, tj onaj koji je dat na sajtu.

Studenti koji žele da izađu na KOLOKVIJUM I (27.12.2017. u 20h) treba da se upišu na spisak koji se nalazi na oglasnoj tabli na I spratu zgrade Departmana za građevinarstvo i geodeziju. Molimo studente da se ne upisuju ukoliko ne žele da izađu ili da se odjave ukoliko to odluče do srede 27.12.2017. godine do 12 časova.

 

Novi Sad, 11.12.2017                                                            M. Radeka