Termin za naknadno polaganje TEST-a i laboratorijskog testa 2

Ponovljeno polaganje laboratorijskog testa 2 za studente koji nisu to položili biće u petak 12.1.2018. (tačno vreme i mesto biće objavljeno do četvrtka 11.1.2018. godine).

Ponovljeno polaganje TEST-a za studente koji nisu to položili biće u ponedeljak 15.1.2018. (tačno vreme i mesto biće objavljeno do četvrtka 11.1.2018. godine).