KOLOKVIJUM 2

Vreme polaganja Kolokvijuma 2 biće u periodu 29.1-4.2.2018. godine. Tačan termin biće naknadno objavljen.