Rezultati pismenog dela ispita i termin za KOLOKVIJUM 2

Rezultati piesmenog dela ispita se mogu pogledati u Download zoni, kao i termin usmenog dela ispita.

Termin za KOLOKVIJUM 2 je u sredu 31. januara 2018. godine  u 19 časova. Studenti treba da sačekaju u holu fakulteta, kod oglasnih tabli.