ISPRAVKA rezultata usmenog dela ispita održanog 19.06.2018.god.

U download zoni su postavljeni ispravljeni rezultati usmenog dela ispita održanog 19.6.2018. godine.