Postavka za laboratorijsku vežbu 1

Tekst za laboratorijsku vežbu 1 (fizičke osobine prirodnog kamena) koja će se održati 24. i 31. oktobra nalazi se u Download zoni. Studenti obavezno da ponesu primerak za sebe na vežbe i da pročitaju pre termina vežbi.