Termin KOLOKVIJUMA 1

Kolokvijum 1 iz predmeta Materijali u građevinarstvu 1 biće održan u nedelju 23.12.2018. godine u 17 časova. Studenti treba da dođu 20 minuta pre navedenog termina kod Amfiteatara A1 i A2.