Materijal za Lab. vežbu 2

Materijal za laboratorijsku vežbu 2 je postavljen u Dropbox. Obavezno ga poneti na vežbe.