Obaveštenje

O B A V E Š T E NJ E

 Pitanja za kolokvijum su pitanja koja se nalaze na sajtu. Kolokvijum 1 treba pripremati iz materijala koji se u folderu PREDAVANJA na sajtu nalaze pod nazivom Materijal 3, Materijal 4, Materijal 5 i Materijal 7.

 

Novi Sad, 14.12.2018.                                                                                                                                              M. Radeka