OBAVEŠTENJE

Termin za ponovno polaganje testova iz Laboratorijske vežbe 1 i 2 za studente koji ih nisu položili je sreda 16.1.2019. godine u 10 časova. Studenti treba da budu u holu prizemlja zgrade Departmana za građevinarstvo i geodeziju u navedenom terminu. Isti dan se polažu oba testa ukoliko su nepoložena.

Grafičke radove studenti mogu preuzeti u ponedeljak 14.1.2019. godine u kancelariji 311 u terminu 13-14 časova.