Rezultati usmenog dela ispita održanog 17.07.2019. godine

Rezultati usmenog dela ispita održanog 17.07.2019. godine nalaze se u Download zoni.