Obaveštenje o naknadnom odgovaranju

Usmeni za kolege koje treba dodatno da odgovaraju je u utorak, 01.10.2019. god u 9h.

 

Novi Sad, 30.09.2019.                                                                                   M. Radeka