Rezultati pismenog dela ispita održanog 23.07.2020.godine

Rezultati pismenog dela ispita održanog 23.07.2020. godine postavljeni su u Download zoni, kao i termin za usmeni.