Rezultati usmenog dela ispita održanog 29.07.2020.

Rezultati usmenog dela ispita održanog 29.07.2020. i konačne ocene nalaze se u Download zoni.