Rezultati pismenog dela ispita održanog 24.8.2020. godine

Rezultati pismenog dela ispita održanog 24.8.2020. giodine i termin usmenog dela ispita nalazi se u Download zoni.