Važenje predispitnih obaveza

Studenti treba da vode računa o trajanju predispitnih obaveza. Položene predispitne obaveze važe do oktobra sledeće godine u odnosu na završetak semestra u kom su položene. Tako studentima generacije 2019/2020 položene predispitne obaveze važe do oktobra 2021. godine dok se onim studentima koji su to položili ranije briše.