Termin test-a

TEST (obuhvata materijal I i II) će biti održan u nedelju 15. novembra od 8 časova. Odmah nakon TEST-a studenti će imati i test iz laboratorijske vežbe 1. Potrebno je doći bar 20 minuta ranije da bi na vreme ušli i smestili se u učionice. Studenti treba da uđu u zgradu FTN i da kod oglasnih tabla sačekaću asistente i nastavnike. Ukupno trajanje testova je oko 2 sata.