Termin polaganja testova u utorak 29.12.2020.

Raspored polaganja testove za utorak 29.12.2020. godine:

17:00-17:50 TEST-Teorija sa predavanja (popravka)

18:00-18:15 Laboratorijska vežba 1 (popravka)

18:20 Laboratorijska vežba 2 (regularni termin)

Studenti treba da dođu kod amfiteatara A1 i A2 (zgrada FTN) nekoliko minuta pre zakazanog termina za svoj test i da sačekaju predmetnog nastavnika da ih pozove.