Rezultati pismenog dela ispita održanog 6.2.2021. godine i predlog konačnih ocena

Rezultati pismenog dela ispita održanog 6.2.2021. godine i termin usmenog dela ispita postavljen je u Download zoni.