Materijali u građevinarstvu 2

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit iz premeta Materijali u građevinarstvu II se sastoji iz pismenog i usmenog dela.

Pismeni deo je eliminatoran i mora se osvojiti najmanje 50 bodova, da bi student stekao pravo za polaganje usmenog dela ispita. Na pismenom delu ispita se rade zadaci u svesci koja se dobija od dežurnog saradnika i nikakvi dodatni papiri se neće uzimati u obzir prilikom ocenjivanja zadataka. Na pismenom delu ispita nije dozvoljeno korišćenje pomoćne literature. Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom saradniku potpisanu svesku i vratiti list sa ispitnim zadacima. Ispitni zadaci se ne mogu iznositi iz sale. Studentu koji ne vrati ispitni zadatak, neće se priznati urađeni zadaci i zabraniće se polaganje ispita u narednom ispitnom roku. Ispitni zadaci se mogu pogledati i preuzeti kod asistenata najranije jedan dan nakon završenog ispita.

Na usmenom delu ispita se polažu preostali nepoloženi delovi. Usmeni deo ispita mogu da polažu studenti koji su položili pismeni deo i prijavili su se za polaganje ispita preko studentske službe (prijave). Pismeni deo ispita važi od juna tekuće školske godine, zaključno sa aprilskim ispitnim rokom naredne školske godine. Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, pismeni deo ispita se poništava. Na molbu studenata predmetni nastavnici su odlučili da se usmeni deo ispita polaže na jedan od sledećih načina:

  • Studenti koji su položili I i II kolokvijum, polažu na usmenom treći deo, koji je i inače predviđen za ovakav način polaganja ispita.
  • Studenti koji su položili jedan kolokvijum (nije važno koji) mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo preostali nepoloženi kolokvijum, a zatim, u drugom terminu, treći deo.
  • Studenti koji nisu položili ni jedan kolokvijum mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo nepoložene kolokvijume (istovremeno oba), a zatim, u drugom terminu, treći deo.

Studenti koji nisu dobro „ pročitali“ vrstu, tip klasu cementa na II kolokvijumu, prvo dobijaju, na usmenom ispitu, pitanje iz ove oblasti. Isto pravilo važi i za studente koji nisu polagali ispit kroz kolokvijum.

 

Računska vežba - Agregat

Prezentacije vezane za računsku vežbu - Granulometrijski sastav agregata i prateća postavka za vežbu su postavljeni na Sajt Departmana (Download zona) i na Sova platformu (u okviru Sekcije 6 - Agregat).

Studenti treba samostalno da prođu kroz materijal, isti prouče i eventualne nedoumice reše pomoću konsultacija sa dodeljenim predmetnim asistentima.

Zainteresovani studenti mogu da pohađaju i online video prezentaciju vežbe tokom sledeće sedmice u cilju lakšeg savladavanja gradiva. Pri tome je potrebno da na kompjutere instaliraju program Zoom - https://zoom.us/download (Zoom Client for Meetings).

Termini će biti definisani u ponedeljak na osnovu broja prijavljenih (prijava putem linka: https://docs.google.com/forms/d/1DY6UNLWdA3qgK5slqGcbkqx_kc_l8ReU9Lb1G3T0E1g/edit).

Sa predmeta

I grafički rad

Rok za predaju I grafičkog rada je petak 27.03.2020.

Rad je potrebno poslati predmetnim asistentima putem mail-a:

  • Doc. dr Slobodan Šupić – Grupe 1-5 (Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)
  • Asis. Olivera Bukvić – Grupa 6 (Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)

Rad, urađen i formatiran u skladu sa uputstvima datim na vježbama, potrebno je skenirati (zajedno sa postavkom zadatka) ili fotografisati (jasno vidljiv i čitak materijal) i poslati.

Napomena: student se svojeručno mora potpisati na svaku stranicu rada (hemijskom olovkom).

Dodatno, radi lakšeg pregleda radova i sagledavanja grešaka na koje će se studentima ukazati komentarima (u cilju pripreme za junski ispitni rok), neophodno je rješenje zadatka otkucati u Word-u (bez grafika). Dodatno, ako student želi, grafik može kreirati u Excel-u i ubaciti u Word dokument. Word dokument se šalje zajedno sa skeniranom postavkom i rješenjem pisanog zadatka.

Za sva pitanja oko izrade grafičkog rada, studenti se putem mail-a mogu obratiti dodjeljenim predmetnim asistentima (Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.).

Sa predmeta

Kolokvijum 1

TERMIN ODRŽAVANJA I KOLOKVIJUMA

 I KOLOKVIJUM će se održati u utorak  (14.04.2019) u 19:00h.

Svi studenti treba da budu u holu ISPRED oglasne table za građevinarstvo (FTN) 15 minuta pre početka kolokvijuma.

Studenti koji žele da polažu I kolokvijum, moraju se upisati na SPISAK istaknut na oglasnoj tabli pored kabineta LG301, do petka, 10.04. do 14:00. Kasnije prijave se neće uzeti u obzir. Studenti koji se nisu prijavili neće moći da polažu kolokvijum. Molimo studente koji se prijave, a odustanu od polaganja kolokvijuma da se obavezno odjave do predviđenog termina!

  

OBLASTI KOJE OBUHVATA I KOLOKVIJUM

 Predavanja I - IX za generaciju 2019-20 (materijali se nalaze na sajtu Departmana za građevinarstvo i geodeziju)

 

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE GENERACIJE 2018-19

Studenti,  generacije 2018-19, koji žele da polažu I kolokvijum, moraju se upisati na SPISAK istaknut na oglasnoj tabli pored kabineta LG301, do petka, 10.04. do 14:00. Kasnije prijave se neće uzeti u obzir.

 Studenti ostalih generacija nemaju pravo na polaganje kolokvijuma, izuzev  ako se nisu ponovo upisali da slušaju ovaj predmet. Ispit polažu u ispitnim rokovima.

  

Novi Sad, 10.03.2020.                                      Predmetni nastavnici

                                                              Mirjana Malešev i Vlastimir Radonjanin 

PONOVNO SLUŠANJE PREDMETA

Predmet MATERIJALI U GRAĐEVINARSTVU 2

      GENERACIJE KOJE SU PREDMET SLUŠALE 2014/15 ILI RANIJE

Studentima koji su predmet slušali 2014/15 godine ili ranije i tada su stekli uslov za polaganje ispita, ali ispit nisu položili zaključno sa 24. februarom 2020., PONIŠTENE SU SVE PREDISPITNE OBAVEZE. Ovi studenti se moraju blagovremeno prijaviti preko studentske službe za slušanje vežbi, kako bi se oformile grupe.

Zbog obaveze plaćanja ponovnog pohađanja nastave, predmetni nastavnici su odobrili zvaničnu prijavu u studentskoj službi samo za vežbe, ali će voditi evidenciju o prisustvu ovih studenata na predavanjima.

      GENERACIJA KOJA JE PREDMET SLUŠALA 2015/16

Obaveštavamo studente koji su predmet slušali 2015/16 godine i tada su stekli uslov za polaganje ispita, ali ispit nisu položili zaključno sa 24. februarom 2020, da im je OMOGUĆENO DA ISPIT IZ OVOG PREDMETA POLAŽU JOŠ OVU ŠKOLSKU GODINU (zaključno sa septembarskim ispitnim rokovima 2020.), bez ponovnog upisivanja predmeta. Ukoliko student ne položi predmet u navedenom roku, biće mu poništene sve predispitne obaveze i položeni delovi ispita i student će morati ponovo da pohađa predavanja i vežbe i da stekne uslov za polaganje ispita.  

     GENERACIJA KOJA JE PREDMET SLUŠALA 2016/17

Obaveštavamo studente koji su predmet slušali 2016/17 godine i tada su stekli uslov za polaganje ispita, ali ispit nisu položili zaključno sa 24. februarom 2020, da im predispitne obaveze i položeni delovi ispita važe zaključno sa februarskim rokom 2021. Ukoliko student ne položi predmet u navedenom roku, biće mu poništene sve predispitne obaveze i položeni delovi ispita i student će morati ponovo da pohađa predavanja i vežbe i da stekne uslov za polaganje ispita.

 

STUDENTI KOJI UPISUJU PONOVNO SLUŠANJE PREDMETA TREBA DA SE JAVE ASISTENTU PUTEM MAIL-A (Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.) RADI RASPOREĐIVANJA U GRUPE ZA VEŽBE.

 

Predmet: Građevinski materijali 2 (MGF Kraljevo)

       GENERACIJE KOJE SU PREDMET SLUŠALE 2014/15 ILI RANIJE

Studentima koji su predmet slušali 2014/15 godine ili ranije i tada su stekli uslov za polaganje ispita Građevinski materijali 2 u Kraljevu, ali ispit nisu položili zaključno sa 24. februarom 2020., PONIŠTENE SU SVE PREDISPITNE OBAVEZE. Ovi studenti se moraju blagovremeno prijaviti preko studentske službe za slušanje vežbi iz predmeta Materijalu u građevinarstvu 2, kako bi se oformile grupe.

Zbog obaveze plaćanja ponovnog pohađanja nastave, predmetni nastavnici su odobrili zvaničnu prijavu u studentskoj službi samo za vežbe, ali će voditi evidenciju o prisustvu ovih studenata na predavanjima.

Studenti polažu ispit po pravilima za predmet MG2.

       GENERACIJA KOJA JE PREDMET SLUŠALA 2015/16

Obaveštavamo studente koji su predmet slušali 2015/16 godine i tada su stekli uslov za polaganje ispita ispita Građevinski materijali 2 u Kraljevu, ali ispit nisu položili zaključno sa 24. februarom 2020, da im je OMOGUĆENO DA ISPIT IZ OVOG PREDMETA POLAŽU JOŠ OVU ŠKOLSKU GODINU (zaključno sa septembarskim ispitnim rokovima 2020.), bez ponovnog upisivanja predmeta. Ukoliko student ne položi predmet u navedenom roku, biće mu poništene sve predispitne obaveze i položeni delovi ispita i student će morati ponovo da pohađa predavanja i vežbe i da stekne uslov za polaganje ispita.  

Studenti polažu ispit po pravilima za predmet GM 2 (Kraljevo).

      GENERACIJA KOJA JE PREDMET SLUŠALA 2016/17

Obaveštavamo studente koji su predmet slušali 2016/17 godine i tada su stekli uslov za polaganje ispita, ali ispit nisu položili zaključno sa 24. februarom 2020, da im predispitne obaveze i položeni delovi ispita važe zaključno sa februarskim rokom 2021. Ukoliko student ne položi predmet u navedenom roku, biće mu poništene sve predispitne obaveze i položeni delovi ispita i student će morati ponovo da pohađa predavanja i vežbe i da stekne uslov za polaganje ispita.

Studenti polažu ispit po pravilima za predmet GM 2 (Kraljevo).

 

STUDENTI KOJI UPISUJU PONOVNO SLUŠANJE PREDMETA TREBA DA SE JAVE ASISTENTU PUTEM MAIL-A (Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.) RADI RASPOREĐIVANJA U GRUPE ZA VEŽBE.

 

Rezultati ispita 19.02.2020.

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

Studenti iz prethodnih generacija, koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima od juna 2019, a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku i studenti sa ovog spiska, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku,  polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

ponedeljak,  24.02.2020. u 09h

Studenti iz prethodnih generacija, koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima od juna 2019 i studenti sa ovog spiska, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku.

 

Studenti treba da budu u holu prizemlja zgrade Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom

terminu za usmeni deo ispita.

NAPOMENA:

Studentima, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, pismeni deo ispita važi  zaključno sa Junskim ispitnim rokom 2020.

U Novom Sadu, 20.02.2020.                                                                    Predmetni nastavnici