Materijali u građevinarstvu 2

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit iz premeta Materijali u građevinarstvu II se sastoji iz pismenog i usmenog dela.

Pismeni deo je eliminatoran i mora se osvojiti najmanje 50 bodova, da bi student stekao pravo za polaganje usmenog dela ispita. Na pismenom delu ispita se rade zadaci u svesci koja se dobija od dežurnog saradnika i nikakvi dodatni papiri se neće uzimati u obzir prilikom ocenjivanja zadataka. Na pismenom delu ispita nije dozvoljeno korišćenje pomoćne literature. Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom saradniku potpisanu svesku i vratiti list sa ispitnim zadacima. Ispitni zadaci se ne mogu iznositi iz sale. Studentu koji ne vrati ispitni zadatak, neće se priznati urađeni zadaci i zabraniće se polaganje ispita u narednom ispitnom roku. Ispitni zadaci se mogu pogledati i preuzeti kod asistenata najranije jedan dan nakon završenog ispita.

Na usmenom delu ispita se polažu preostali nepoloženi delovi. Usmeni deo ispita mogu da polažu studenti koji su položili pismeni deo i prijavili su se za polaganje ispita preko studentske službe (prijave). Pismeni deo ispita važi od juna tekuće školske godine, zaključno sa aprilskim ispitnim rokom naredne školske godine. Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, pismeni deo ispita se poništava. Na molbu studenata predmetni nastavnici su odlučili da se usmeni deo ispita polaže na jedan od sledećih načina:

  • Studenti koji su položili I i II kolokvijum, polažu na usmenom treći deo, koji je i inače predviđen za ovakav način polaganja ispita.
  • Studenti koji su položili jedan kolokvijum (nije važno koji) mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo preostali nepoloženi kolokvijum, a zatim, u drugom terminu, treći deo.
  • Studenti koji nisu položili ni jedan kolokvijum mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo nepoložene kolokvijume (istovremeno oba), a zatim, u drugom terminu, treći deo.

Studenti koji nisu dobro „ pročitali“ vrstu, tip klasu cementa na II kolokvijumu, prvo dobijaju, na usmenom ispitu, pitanje iz ove oblasti. Isto pravilo važi i za studente koji nisu polagali ispit kroz kolokvijum.

 

Rezultati I kolokvijuma

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

 

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE IZ KRALJEVA

O B A V E Š T E N J E

Za studente koji su se upisali na FTN, OAS građevinarstvo, a prethodno su bili upisani na Mašinsko građevinski fakultet u Kraljevu

                        

Obaveštavaju se studenti, koji su SLUŠALI I NISU POLOŽILI predmet Građevinski  materijali 2 u Kraljevu, da usmeni deo ispita NE MOGU DA POLAŽU PO PROPOZICIJAMA POLAGANJA PREDMETA MATERIJALI U GRAĐEVINARSTVU 2.

 

Ispit se polaže prema pravilima polaganja predmeta Građevinski materijali 2.

 

 Ovi studenti se moraju javiti predmetnim nastavnicima radi evidencije.

 

 

 

Novi Sad, 22.05.          2018                    Predmetni nastavnici

                                                              Vlastimir Radonjanin i Mirjana Malešev

 

II KOLOKVIJUM

TERMIN ODRŽAVANJA II KOLOKVIJUMA

 II KOLOKVIJUM će se održati u ponedeljak  (28.05.2018) u 1900h.

Studenti koji žele da polažu kolokvijum treba obavezno da se upišu na spisak okačen na III spratu LG zgrade. Svi studenti treba da budu u holu FTN ispred oglasne table 10 minuta pre početka kolokvijuma.

 

OBLASTI KOJE OBUHVATA II KOLOKVIJUM

 Materijal sa predavanja za generaciju 2017-18 (X-XVI predavanje) (veziva i malteri).

  

OBAVEŠTENJE ZA STARIJE GENERACIJE

Studenti koji žele da polažu II kolokvijum, treba obavezno da se upišu na spisak okačen na III spratu LG zgrade. 

 

Predmetni nastavnici

Mirjana Malešev  i Vlastimir Radonjanin

ODBRANA II GRAFIČKOG RADA

Odbrana II grafičkog rada biće održana u ponedeljak 23.04. u sledećem rasporedu:

Termin 1: studenti sa brojem indeksa GR1-GR35 i GR77-GR99 u 12h

Termin 2: ostali studenti u 13h.

Studenti treba da budu u prizemlju zgrade Departmana za građevinarstvo i geodeziju u datim terminima.

Rezultati ispita 13.04.2018.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim rokovima, a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku i studenti koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, polažu usmeni deo ispita u PETAK, 27.04.2018. u 10:00h. Studenti treba da budu u holu prizemlja zgrade Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom terminu za usmeni deo ispita.