Materijali u građevinarstvu 2

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit iz premeta Materijali u građevinarstvu II se sastoji iz pismenog i usmenog dela.

Pismeni deo je eliminatoran i mora se osvojiti najmanje 50 bodova, da bi student stekao pravo za polaganje usmenog dela ispita. Na pismenom delu ispita se rade zadaci u svesci koja se dobija od dežurnog saradnika i nikakvi dodatni papiri se neće uzimati u obzir prilikom ocenjivanja zadataka. Na pismenom delu ispita nije dozvoljeno korišćenje pomoćne literature. Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom saradniku potpisanu svesku i vratiti list sa ispitnim zadacima. Ispitni zadaci se ne mogu iznositi iz sale. Studentu koji ne vrati ispitni zadatak, neće se priznati urađeni zadaci i zabraniće se polaganje ispita u narednom ispitnom roku. Ispitni zadaci se mogu pogledati i preuzeti kod asistenata najranije jedan dan nakon završenog ispita.

Na usmenom delu ispita se polažu preostali nepoloženi delovi. Usmeni deo ispita mogu da polažu studenti koji su položili pismeni deo i prijavili su se za polaganje ispita preko studentske službe (prijave). Pismeni deo ispita važi od juna tekuće školske godine, zaključno sa aprilskim ispitnim rokom naredne školske godine. Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, pismeni deo ispita se poništava. Na molbu studenata predmetni nastavnici su odlučili da se usmeni deo ispita polaže na jedan od sledećih načina:

  • Studenti koji su položili I i II kolokvijum, polažu na usmenom treći deo, koji je i inače predviđen za ovakav način polaganja ispita.
  • Studenti koji su položili jedan kolokvijum (nije važno koji) mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo preostali nepoloženi kolokvijum, a zatim, u drugom terminu, treći deo.
  • Studenti koji nisu položili ni jedan kolokvijum mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo nepoložene kolokvijume (istovremeno oba), a zatim, u drugom terminu, treći deo.

Studenti koji nisu dobro „ pročitali“ vrstu, tip klasu cementa na II kolokvijumu, prvo dobijaju, na usmenom ispitu, pitanje iz ove oblasti. Isto pravilo važi i za studente koji nisu polagali ispit kroz kolokvijum.

 

Računska vežba 2 - Agregat

Materijal za drugu računsku vježbu Agregat je postavljen na sajt Departmana i na Sova platformu.
U nastavku su dati termini (po ranije formiranim grupama) za Zoom online nastavu (studenti koji nisu raspoređeni u grupe, mogu da slušaju vježbu u grupi koja im odgovara po rasporedu):

GRUPA 1: ČETVRTAK 09.04. u 12:30h - Link za konekciju: https://us04web.zoom.us/j/6176147042
GRUPA 2: ČETVRTAK 09.04. u 12:30h - Link za konekciju: https://zoom.us/j/5379253826
GRUPA 3: ČETVRTAK 09.04. u 18h - Link za konekciju: https://us04web.zoom.us/j/6176147042
 

Računska vežba - Agregat - Raspored

U prilogu je raspored prijavljenih studenata, po grupama, za pohađanje vežbe preko Zoom platforme. Termini su:

GRUPA 1: PETAK 03.04. u 10h - Link za konekciju: https://us04web.zoom.us/j/6176147042

GRUPA 2: PETAK 03.04. u 10h - Link za konekciju: https://zoom.us/j/5379253826

GRUPA 3: PETAK 03.04. u 12h - Link za konekciju: https://us04web.zoom.us/j/6176147042

Potrebno je ući na platformu putem linka 5 minuta pre datog termina. Poželjno je da studenti odštampaju postavke i prezentacije (poslednja verzija sa platforme Sova: Računska vežba Agregat deo 1 i 2 i postavka za vežbu) u cilju lakšeg praćenja i pisanja komentara.

GRUPA 1

GRUPA 2

 

Ime i prezime

Broj indeksa

1

Miloš Palalić

GR 1/2019

2

Andjela Drakul

GR 7/2019

3

Nemanja Skoko

GR  9/2019

4

Momcilo Bratic

GR 10-2019

5

Milica Mrđan

GR 15/2019

6

Anastasija Olah

GR 16/2019

7

Andjela Olah

GR 17/2019

8

Maja Miralem

GR 18/2019

9

Branimir Bošnjačić

GR 20/2019

10

Stefan Petrov

GR 21/2019

11

Vanja Latkovic

GR 23/2019

12

Mladen Damnjanovic

GR 24/2019

13

Dimitrije Grujicic

GR 26/2019

14

Miljana Todorovic

GR 28/2019

15

Veljko Knezevic

GR 29/2019

16

Djordje Knezevic

GR 61/2019

17

Teodora Todorović

GR 42/2019

18

Natasa Vidakovic

GR 43-2019

19

Pavle Knezevic

GR 65/2019

20

Anđela Mitrović

GR 39/2019

21

Jelena Nikić

GR 78/2019

22

Ana Lazić

GR 85/2019

23

Nikola Čolić

GR 55/2019

 

Ime i prezime

Broj indeksa

1

Angelina Zelić

GR 143/2017

2

Aleksandra Kubatović

GR 24/2016

3

Slađana Lučić

GR 69/2014

4

Aleksandra Pantelić

GR 108/2017

5

Kristina Bursać

GR 98-2017

6

Maja Pelengić

GR 64/2017

7

Katarina Marinković

GR 139/2017

8

Mihajlo Jojić

GR 133/2019

9

Miljanović Branislava

GR 125/2019.

10

Mirjam Pejić

GR 108/2019

11

Marko Dragoljevic

GR 109-2019

12

Boris Stanojević

GR 116/2019

13

Dragana Mijajlovic

GR 180/2019

14

Tamara Lazarević

GR 100/2019

15

Anica Alempić

GR 143/2019

16

Sara Milaković

GR 111/2019

17

Marija Vojnović

GR 105/2019

18

Milica Tadić

GR 112/2019

19

Andrea Momčičević

GR 102/2019

20

Željana Djurić

GR 101/2019

21

Tamara Micić

GR 93/2019

22

Marko Lolic

GR 99/2019

23

Todor Švonja

GR 83-2019

24

Stefan Štajn

GR 109/2017

GRUPA 3

 

Ime i prezime

Broj indeksa

1

Jovana Subotin

GR 79/2019

2

Nikola Kresoja

GR 76-2019

3

Sara Krsmanovic

GR 73/2019

4

Viktor Mijajlović

GR 64/2019

5

Tamara Pantić

GR 52-2019

6

Emilija Ordagic

GR 38/2019

7

Ivana Mazić

GR 27/2019

8

Ana Stanković

GR 32/2019

9

Mijat Kuzmanović

GR 34/2019

10

Milica Andrić

GR 53/2019

11

Neven Ristić

GR 49/2019

12

Gavrilo Malbaša

GR 5/2019

13

Strahinja Lukic

GR 45/2019

14

Tamara Stokić

GR 46/2019

15

Marija Ristanović

GR 22/2019

16

Lana Gutić

GR 147/2019

17

Nikolina Novaković

GR 77/2019

18

Jelena Rockov

GR 75/2019

19

Milana Andjelkovic

GR 41/2019

20

Luka Kurucić

GR 57/2019

21

Katarina Topalović

GR 40/2019

22

Tijana Ćuruvija

GR 66/2019

23

Vesna Cerović

GR 58/2019

I grafički rad

Rok za predaju I grafičkog rada je petak 27.03.2020.

Rad je potrebno poslati predmetnim asistentima putem mail-a:

  • Doc. dr Slobodan Šupić – Grupe 1-5 (Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)
  • Asis. Olivera Bukvić – Grupa 6 (Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)

Rad, urađen i formatiran u skladu sa uputstvima datim na vježbama, potrebno je skenirati (zajedno sa postavkom zadatka) ili fotografisati (jasno vidljiv i čitak materijal) i poslati.

Napomena: student se svojeručno mora potpisati na svaku stranicu rada (hemijskom olovkom).

Dodatno, radi lakšeg pregleda radova i sagledavanja grešaka na koje će se studentima ukazati komentarima (u cilju pripreme za junski ispitni rok), neophodno je rješenje zadatka otkucati u Word-u (bez grafika). Dodatno, ako student želi, grafik može kreirati u Excel-u i ubaciti u Word dokument. Word dokument se šalje zajedno sa skeniranom postavkom i rješenjem pisanog zadatka.

Za sva pitanja oko izrade grafičkog rada, studenti se putem mail-a mogu obratiti dodjeljenim predmetnim asistentima (Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.).

Sa predmeta

Kolokvijum 1

TERMIN ODRŽAVANJA I KOLOKVIJUMA

 I KOLOKVIJUM će se održati u utorak  (14.04.2019) u 19:00h.

Svi studenti treba da budu u holu ISPRED oglasne table za građevinarstvo (FTN) 15 minuta pre početka kolokvijuma.

Studenti koji žele da polažu I kolokvijum, moraju se upisati na SPISAK istaknut na oglasnoj tabli pored kabineta LG301, do petka, 10.04. do 14:00. Kasnije prijave se neće uzeti u obzir. Studenti koji se nisu prijavili neće moći da polažu kolokvijum. Molimo studente koji se prijave, a odustanu od polaganja kolokvijuma da se obavezno odjave do predviđenog termina!

  

OBLASTI KOJE OBUHVATA I KOLOKVIJUM

 Predavanja I - IX za generaciju 2019-20 (materijali se nalaze na sajtu Departmana za građevinarstvo i geodeziju)

 

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE GENERACIJE 2018-19

Studenti,  generacije 2018-19, koji žele da polažu I kolokvijum, moraju se upisati na SPISAK istaknut na oglasnoj tabli pored kabineta LG301, do petka, 10.04. do 14:00. Kasnije prijave se neće uzeti u obzir.

 Studenti ostalih generacija nemaju pravo na polaganje kolokvijuma, izuzev  ako se nisu ponovo upisali da slušaju ovaj predmet. Ispit polažu u ispitnim rokovima.

  

Novi Sad, 10.03.2020.                                      Predmetni nastavnici

                                                              Mirjana Malešev i Vlastimir Radonjanin 

PONOVNO SLUŠANJE PREDMETA

Predmet MATERIJALI U GRAĐEVINARSTVU 2

      GENERACIJE KOJE SU PREDMET SLUŠALE 2014/15 ILI RANIJE

Studentima koji su predmet slušali 2014/15 godine ili ranije i tada su stekli uslov za polaganje ispita, ali ispit nisu položili zaključno sa 24. februarom 2020., PONIŠTENE SU SVE PREDISPITNE OBAVEZE. Ovi studenti se moraju blagovremeno prijaviti preko studentske službe za slušanje vežbi, kako bi se oformile grupe.

Zbog obaveze plaćanja ponovnog pohađanja nastave, predmetni nastavnici su odobrili zvaničnu prijavu u studentskoj službi samo za vežbe, ali će voditi evidenciju o prisustvu ovih studenata na predavanjima.

      GENERACIJA KOJA JE PREDMET SLUŠALA 2015/16

Obaveštavamo studente koji su predmet slušali 2015/16 godine i tada su stekli uslov za polaganje ispita, ali ispit nisu položili zaključno sa 24. februarom 2020, da im je OMOGUĆENO DA ISPIT IZ OVOG PREDMETA POLAŽU JOŠ OVU ŠKOLSKU GODINU (zaključno sa septembarskim ispitnim rokovima 2020.), bez ponovnog upisivanja predmeta. Ukoliko student ne položi predmet u navedenom roku, biće mu poništene sve predispitne obaveze i položeni delovi ispita i student će morati ponovo da pohađa predavanja i vežbe i da stekne uslov za polaganje ispita.  

     GENERACIJA KOJA JE PREDMET SLUŠALA 2016/17

Obaveštavamo studente koji su predmet slušali 2016/17 godine i tada su stekli uslov za polaganje ispita, ali ispit nisu položili zaključno sa 24. februarom 2020, da im predispitne obaveze i položeni delovi ispita važe zaključno sa februarskim rokom 2021. Ukoliko student ne položi predmet u navedenom roku, biće mu poništene sve predispitne obaveze i položeni delovi ispita i student će morati ponovo da pohađa predavanja i vežbe i da stekne uslov za polaganje ispita.

 

STUDENTI KOJI UPISUJU PONOVNO SLUŠANJE PREDMETA TREBA DA SE JAVE ASISTENTU PUTEM MAIL-A (Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.) RADI RASPOREĐIVANJA U GRUPE ZA VEŽBE.

 

Predmet: Građevinski materijali 2 (MGF Kraljevo)

       GENERACIJE KOJE SU PREDMET SLUŠALE 2014/15 ILI RANIJE

Studentima koji su predmet slušali 2014/15 godine ili ranije i tada su stekli uslov za polaganje ispita Građevinski materijali 2 u Kraljevu, ali ispit nisu položili zaključno sa 24. februarom 2020., PONIŠTENE SU SVE PREDISPITNE OBAVEZE. Ovi studenti se moraju blagovremeno prijaviti preko studentske službe za slušanje vežbi iz predmeta Materijalu u građevinarstvu 2, kako bi se oformile grupe.

Zbog obaveze plaćanja ponovnog pohađanja nastave, predmetni nastavnici su odobrili zvaničnu prijavu u studentskoj službi samo za vežbe, ali će voditi evidenciju o prisustvu ovih studenata na predavanjima.

Studenti polažu ispit po pravilima za predmet MG2.

       GENERACIJA KOJA JE PREDMET SLUŠALA 2015/16

Obaveštavamo studente koji su predmet slušali 2015/16 godine i tada su stekli uslov za polaganje ispita ispita Građevinski materijali 2 u Kraljevu, ali ispit nisu položili zaključno sa 24. februarom 2020, da im je OMOGUĆENO DA ISPIT IZ OVOG PREDMETA POLAŽU JOŠ OVU ŠKOLSKU GODINU (zaključno sa septembarskim ispitnim rokovima 2020.), bez ponovnog upisivanja predmeta. Ukoliko student ne položi predmet u navedenom roku, biće mu poništene sve predispitne obaveze i položeni delovi ispita i student će morati ponovo da pohađa predavanja i vežbe i da stekne uslov za polaganje ispita.  

Studenti polažu ispit po pravilima za predmet GM 2 (Kraljevo).

      GENERACIJA KOJA JE PREDMET SLUŠALA 2016/17

Obaveštavamo studente koji su predmet slušali 2016/17 godine i tada su stekli uslov za polaganje ispita, ali ispit nisu položili zaključno sa 24. februarom 2020, da im predispitne obaveze i položeni delovi ispita važe zaključno sa februarskim rokom 2021. Ukoliko student ne položi predmet u navedenom roku, biće mu poništene sve predispitne obaveze i položeni delovi ispita i student će morati ponovo da pohađa predavanja i vežbe i da stekne uslov za polaganje ispita.

Studenti polažu ispit po pravilima za predmet GM 2 (Kraljevo).

 

STUDENTI KOJI UPISUJU PONOVNO SLUŠANJE PREDMETA TREBA DA SE JAVE ASISTENTU PUTEM MAIL-A (Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.) RADI RASPOREĐIVANJA U GRUPE ZA VEŽBE.