Materijali u građevinarstvu 2

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit iz premeta Materijali u građevinarstvu II se sastoji iz pismenog i usmenog dela.

Pismeni deo je eliminatoran i mora se osvojiti najmanje 50 bodova, da bi student stekao pravo za polaganje usmenog dela ispita. Na pismenom delu ispita se rade zadaci u svesci koja se dobija od dežurnog saradnika i nikakvi dodatni papiri se neće uzimati u obzir prilikom ocenjivanja zadataka. Na pismenom delu ispita nije dozvoljeno korišćenje pomoćne literature. Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom saradniku potpisanu svesku i vratiti list sa ispitnim zadacima. Ispitni zadaci se ne mogu iznositi iz sale. Studentu koji ne vrati ispitni zadatak, neće se priznati urađeni zadaci i zabraniće se polaganje ispita u narednom ispitnom roku. Ispitni zadaci se mogu pogledati i preuzeti kod asistenata najranije jedan dan nakon završenog ispita.

Na usmenom delu ispita se polažu preostali nepoloženi delovi. Usmeni deo ispita mogu da polažu studenti koji su položili pismeni deo i prijavili su se za polaganje ispita preko studentske službe (prijave). Pismeni deo ispita važi od juna tekuće školske godine, zaključno sa aprilskim ispitnim rokom naredne školske godine. Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, pismeni deo ispita se poništava. Na molbu studenata predmetni nastavnici su odlučili da se usmeni deo ispita polaže na jedan od sledećih načina:

  • Studenti koji su položili I i II kolokvijum, polažu na usmenom treći deo, koji je i inače predviđen za ovakav način polaganja ispita.
  • Studenti koji su položili jedan kolokvijum (nije važno koji) mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo preostali nepoloženi kolokvijum, a zatim, u drugom terminu, treći deo.
  • Studenti koji nisu položili ni jedan kolokvijum mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo nepoložene kolokvijume (istovremeno oba), a zatim, u drugom terminu, treći deo.

Studenti koji nisu dobro „ pročitali“ vrstu, tip klasu cementa na II kolokvijumu, prvo dobijaju, na usmenom ispitu, pitanje iz ove oblasti. Isto pravilo važi i za studente koji nisu polagali ispit kroz kolokvijum.

 

Rezultati ispita 11.9.2019.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim rokovima u 2019. godini, a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku i studenti koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

  • sreda, 18.09.2019. u 08:00h - Studenti sa indeksom iz 2018, koji su pismeni deo položili u prethodnim rokovima
  • sreda, 18.09.2019. u 12:00h - Studenti ostalih generacija koji su pismeni deo položili u prethodnim rokovima i studenti koji su ispit položili u ovom roku.

 

Studenti treba da budu u holu prizemlja zgrade Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom terminu za usmeni deo ispita.

NAPOMENA:

Studentima, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, pismeni deo ispita važi zaključno sa Aprilskim ispitnim rokom 2019.

 

Rezultati pismenog ispita 30.08.2019.

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima u 2019. godini,  a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku i studenti sa ovog spiska, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku,  polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

 

četvrtak,  05.09.2019. u 08h

studenti sa brojevima indeksa:

 G6016 i

Od GR 55/2011 do GR13/2018

četvrtak,  05.09.2019. u 11:30h

studenti sa brojevima indeksa: 

od GR 14/2018 do GR105/2018

Studenti treba da budu u holu prizemlja zgrade Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom

terminu za usmeni deo ispita.

NAPOMENA:

Studentima, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, pismeni deo ispita važi  zaključno sa Aprilskim ispitnim rokom 2019.

U Novom Sadu, 30.08.2019.                                                         Predmetni nastavnici

Rezultati pismenog i termin usmenog ispita

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

Radovi se mogu pogledati u utorak 09.07.2019. u 09h, kabinet LG301.

Studenti iz prethodnih generacija, koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima u 2018. godini,  a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku i preostali studenti sa ovog spiska, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku,  polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

 

četvrtak,  11.07.2019. u 08h

studenti koji su pismeni ispit položili u prethodnim rokovima u 2019.

      

petak,  12.07.2019. u 08h

studenti koji su pismeni ispit položili o ovom roku

 

Studenti treba da budu u holu prizemlja zgrade Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom

terminu za usmeni deo ispita.

NAPOMENA:

Studentima, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, pismeni deo ispita važi  zaključno sa Aprilskim ispitnim rokom 2019.

U Novom Sadu, 05.07.2019.                                            Predmetni nastavnici

Rezultati pismenog ispita 19.06.2019.

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

Studenti iz prethodnih generacija, koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima u 2018. godini,  a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku i preostali studenti sa ovog spiska, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku,  polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

ponedeljak,  01.07.2019. u 08h

studenti koji su ispit položili o ovom roku

       od GR 03/2018-GR 40/2018

ponedeljak,  01.07.2019. u 11h

studenti koji su ispit položili o ovom roku:

od GR 41/2018-GR 132/2018 i

ostali studenti iz prethodnih generacija

ponedeljak,  01.07.2019. u 18h

Studenti koji su ispit položili u prethodnim rokovima

Studenti treba da budu u holu prizemlja zgrade Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom

terminu za usmeni deo ispita.

NAPOMENA:

Studentima, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, pismeni deo ispita važi  zaključno sa Aprilskim ispitnim rokom 2020.

Studentima koji su pismeni deo ispita položili u periodu jun 2018-januar 2019, prestao je da važi položen pismeni deo!

U Novom Sadu, 24.06.2019.                                     Predmetni nastavnici

Raspored sedenja - ISPIT 19.06.2019.

RASPORED SEDENJA

PISMENI DEO ISPITA 19.06.2019. - 12:30h

STUDENTI

SALA

Generacije: 2012,2013,2014,2015,2016 i stariji studenti

SALA 203

Generacija 2018

Indeks: GR16-GR53

SALA 204

Generacija 2018

Indeks: GR54-GR132

SALA 205

Generacija 2017

Generacija 2018, indeks: GR02-GR15

SALA 208