Materijali u građevinarstvu 2

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit iz premeta Materijali u građevinarstvu II se sastoji iz pismenog i usmenog dela.

Pismeni deo je eliminatoran i mora se osvojiti najmanje 50 bodova, da bi student stekao pravo za polaganje usmenog dela ispita. Na pismenom delu ispita se rade zadaci u svesci koja se dobija od dežurnog saradnika i nikakvi dodatni papiri se neće uzimati u obzir prilikom ocenjivanja zadataka. Na pismenom delu ispita nije dozvoljeno korišćenje pomoćne literature. Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom saradniku potpisanu svesku i vratiti list sa ispitnim zadacima. Ispitni zadaci se ne mogu iznositi iz sale. Studentu koji ne vrati ispitni zadatak, neće se priznati urađeni zadaci i zabraniće se polaganje ispita u narednom ispitnom roku. Ispitni zadaci se mogu pogledati i preuzeti kod asistenata najranije jedan dan nakon završenog ispita.

Na usmenom delu ispita se polažu preostali nepoloženi delovi. Usmeni deo ispita mogu da polažu studenti koji su položili pismeni deo i prijavili su se za polaganje ispita preko studentske službe (prijave). Pismeni deo ispita važi od juna tekuće školske godine, zaključno sa aprilskim ispitnim rokom naredne školske godine. Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, pismeni deo ispita se poništava. Na molbu studenata predmetni nastavnici su odlučili da se usmeni deo ispita polaže na jedan od sledećih načina:

  • Studenti koji su položili I i II kolokvijum, polažu na usmenom treći deo, koji je i inače predviđen za ovakav način polaganja ispita.
  • Studenti koji su položili jedan kolokvijum (nije važno koji) mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo preostali nepoloženi kolokvijum, a zatim, u drugom terminu, treći deo.
  • Studenti koji nisu položili ni jedan kolokvijum mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo nepoložene kolokvijume (istovremeno oba), a zatim, u drugom terminu, treći deo.

Studenti koji nisu dobro „ pročitali“ vrstu, tip klasu cementa na II kolokvijumu, prvo dobijaju, na usmenom ispitu, pitanje iz ove oblasti. Isto pravilo važi i za studente koji nisu polagali ispit kroz kolokvijum.

 

Promena termina vežbi

Studenti 3,4,5 grupe neće imati vežbe u četvrtak 30.05.

Termin za nadonadu će biti naknadno istaknut.

II kolokvijum - Raspored sedenja

KOLOKVIJUM 1 - RASPORED SEDENJA

13.05.2019. - 19h

STUDENTI

SALA

Generacija 2018

Indeks: GR01-GR44

Amfiteatar A1

Generacija 2018

Indeks: GR45-GR85

Amfiteatar A2

Generacija 2018

Ostali

Amfiteatar A3

Generacija 2017

+ studenti ostalih generacija

koji su prijavili ponovno slušanje predmeta

205

Rezultati I kolokvijuma održanog 04.04.2019.

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

Promena termina predavanja

Zbog odsustva oba predmetna nastavnika nastava na ovom predmetu NEĆE BITI ODRŽANA:

u PONEDELJAK,       13.05.2019. i

u UTORAK,                 14.05.2019

 

Radi nadoknade izgubljenih časova, planirana su dva dodatna termina za predavanja u mesecu MAJU:

 Petak,        10.05.2019 od 08:15 do 10:00, sala 205  

Petak,        24.05.2019 od 08:15 do 10:00, sala 205

 

  

Novi Sad, 17.04.2019                    Predmetni nastavnici

                                                              Mirjana Malešev  i Vlastimir Radonjanin

Odbrana II grafičkog rada

Odbrana II grafičkog rada će se organizivati u sredu 24.04. po sledećem rasporedu:

  • I i III grupa u 15h;
  • II, IV i V grupa u 15:45h.

Studenti treba da budu u prizemlju zgrade Deparmana.