Materijali u građevinarstvu 2

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit iz premeta Materijali u građevinarstvu II se sastoji iz pismenog i usmenog dela.

Pismeni deo je eliminatoran i mora se osvojiti najmanje 50 bodova, da bi student stekao pravo za polaganje usmenog dela ispita. Na pismenom delu ispita se rade zadaci u svesci koja se dobija od dežurnog saradnika i nikakvi dodatni papiri se neće uzimati u obzir prilikom ocenjivanja zadataka. Na pismenom delu ispita nije dozvoljeno korišćenje pomoćne literature. Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom saradniku potpisanu svesku i vratiti list sa ispitnim zadacima. Ispitni zadaci se ne mogu iznositi iz sale. Studentu koji ne vrati ispitni zadatak, neće se priznati urađeni zadaci i zabraniće se polaganje ispita u narednom ispitnom roku. Ispitni zadaci se mogu pogledati i preuzeti kod asistenata najranije jedan dan nakon završenog ispita.

Na usmenom delu ispita se polažu preostali nepoloženi delovi. Usmeni deo ispita mogu da polažu studenti koji su položili pismeni deo i prijavili su se za polaganje ispita preko studentske službe (prijave). Pismeni deo ispita važi od juna tekuće školske godine, zaključno sa aprilskim ispitnim rokom naredne školske godine. Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, pismeni deo ispita se poništava. Na molbu studenata predmetni nastavnici su odlučili da se usmeni deo ispita polaže na jedan od sledećih načina:

  • Studenti koji su položili I i II kolokvijum, polažu na usmenom treći deo, koji je i inače predviđen za ovakav način polaganja ispita.
  • Studenti koji su položili jedan kolokvijum (nije važno koji) mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo preostali nepoloženi kolokvijum, a zatim, u drugom terminu, treći deo.
  • Studenti koji nisu položili ni jedan kolokvijum mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo nepoložene kolokvijume (istovremeno oba), a zatim, u drugom terminu, treći deo.

Studenti koji nisu dobro „ pročitali“ vrstu, tip klasu cementa na II kolokvijumu, prvo dobijaju, na usmenom ispitu, pitanje iz ove oblasti. Isto pravilo važi i za studente koji nisu polagali ispit kroz kolokvijum.

 

Rezultati pismenog dela ispita održanog 12.04.2019.

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima u 2018. godini,  a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku i studenti koji su pismeni deo položili u ovom roku, polažu usmeni deo ispita u četvrtak  18.04.2019. u 9h.

II KOLOKVIJUM

TERMIN ODRŽAVANJA II KOLOKVIJUMA

 II KOLOKVIJUM će se održati u ponedeljak  13.05.2019. u 19:00h.

 Svi studenti treba da budu u holu ISPRED oglasne table za građevinarstvo 10 minuta pre početka kolokvijuma.

Studenti koji žele da polažu II kolokvijum, moraju se upisati na spisak istaknut na oglasnoj tabli pored kabineta LG 301, do petka, 10.05. do 12:00h. Kasnije prijave se neće uzeti u obzir. Studenti koji se nisu prijavili neće moći da polažu kolokvijum. Molimo studente koji se prijave, a odustanu od polaganja kolokvijuma da se obavezno odjave do predviđenog termina!

  

OBLASTI KOJE OBUHVATA II KOLOKVIJUM

 Materijal sa predavanja za generaciju 2018-19 (X-XVI predavanje) (veziva i malteri). Materijali se nalaze na sajtu Departmana za građevinarstvo i geodeziju.

 

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE GENERACIJE 2017-18

Studenti,  koji su predmet slušali 2017/18, koji žele da polažu II kolokvijum, moraju se upisati u spisak istaknut na oglasnoj tabli pored kabineta LG 301, do petka, 10.05. do 12:00h. Kasnije prijave se neće uzeti u obzir.

 Studenti ostalih generacija nemaju pravo na polaganje kolokvijuma, izuzev  ako se nisu ponovo upisali da slušaju ovaj predmet. Ispit polažu u ispitnim rokovima.

 

Novi Sad, 10.04.2019.                                      Predmetni nastavnici

                                                              Mirjana Malešev i Vlastimir Radonjanin 

Poseta Sajmu Građevinarstva

Stručna ekskurzija organizuje se za studente građevinskog odseka. Ekskurzija je predviđena nastavnim planom i programom, pa je zato

 OBAVEZNA ZA SVE STUDENTE I GODINE!

 

DATUM:                       18.04.2019 - četvrtak

POLAZAK:                  900                  (svi studenti treba najkasnije u 845 da budu na platou između fiskulturne sale i ekonomskog fakulteta).

POVRATAK:               oko 1600

CENA:                      Pošto se radi o organizovanoj poseti, Departman za građevinarstvo i geodeziju obezbeđuje ulaznica za Sajam i autobuse za prevoz. 

 

 

 

Predaja grafičkog rada II-Agregat

Grafički rad II - Agregat studenti treba da predaju najkasnije u ponedeljak 15. aprila 2019. godine u 12 časova u kabinet 311 za studente 3.,4. i 5. grupe (kod Vesne Bulatović) i u kabinet 301 za studente 1. i 2. grupe (kod Slobodana Šupića).

Grafički se ne mora predati lično i obavezno mora biti spakovan u fasciklu ili u spiralu.

Kolokvijum - Raspored sedenja

STUDENTI

SALA

Generacija 2018

Indeks: GR01-GR44

 Amfiteatar A1

 

Generacija 2018

Indeks: GR45-GR85

 

 

Amfiteatar A2

 

Generacija 2018

Ostali

 

 

Amfiteatar A3

 

Generacija 2017

+ studenti ostalih generacija

koji su prijavili ponovno slušanje predmeta

 

 

Amfiteatar A4