Materijali u građevinarstvu 2

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit iz premeta Materijali u građevinarstvu II se sastoji iz pismenog i usmenog dela.

Pismeni deo je eliminatoran i mora se osvojiti najmanje 50 bodova, da bi student stekao pravo za polaganje usmenog dela ispita. Na pismenom delu ispita se rade zadaci u svesci koja se dobija od dežurnog saradnika i nikakvi dodatni papiri se neće uzimati u obzir prilikom ocenjivanja zadataka. Na pismenom delu ispita nije dozvoljeno korišćenje pomoćne literature. Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom saradniku potpisanu svesku i vratiti list sa ispitnim zadacima. Ispitni zadaci se ne mogu iznositi iz sale. Studentu koji ne vrati ispitni zadatak, neće se priznati urađeni zadaci i zabraniće se polaganje ispita u narednom ispitnom roku. Ispitni zadaci se mogu pogledati i preuzeti kod asistenata najranije jedan dan nakon završenog ispita.

Na usmenom delu ispita se polažu preostali nepoloženi delovi. Usmeni deo ispita mogu da polažu studenti koji su položili pismeni deo i prijavili su se za polaganje ispita preko studentske službe (prijave). Pismeni deo ispita važi od juna tekuće školske godine, zaključno sa aprilskim ispitnim rokom naredne školske godine. Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, pismeni deo ispita se poništava. Na molbu studenata predmetni nastavnici su odlučili da se usmeni deo ispita polaže na jedan od sledećih načina:

  • Studenti koji su položili I i II kolokvijum, polažu na usmenom treći deo, koji je i inače predviđen za ovakav način polaganja ispita.
  • Studenti koji su položili jedan kolokvijum (nije važno koji) mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo preostali nepoloženi kolokvijum, a zatim, u drugom terminu, treći deo.
  • Studenti koji nisu položili ni jedan kolokvijum mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo nepoložene kolokvijume (istovremeno oba), a zatim, u drugom terminu, treći deo.

Studenti koji nisu dobro „ pročitali“ vrstu, tip klasu cementa na II kolokvijumu, prvo dobijaju, na usmenom ispitu, pitanje iz ove oblasti. Isto pravilo važi i za studente koji nisu polagali ispit kroz kolokvijum.

 

POPRAVNI TESTOVI

Popravni testovi će biti organizovani u sredu 07.06.2017. u 16h. Svi studenti treba da budu u prizemlju LG zgrade.

OBAVEŠTENJE O STRUČNOJ EKSKURZIJI ZA I GODINU

 

S T R U Č N A   E K S K U R Z I J A

Potisje Kanjiža - KANJIŽA

Stručna ekskurzija  se organizuje za studente I godine građevinskog odseka sa ciljem da se studenti bolje upoznaju sa tehnološkim procesom proizvodnje, asortimanom, svojstvima i primenom elemenata zidne i krovne građevinske keramike.

Zbog bezbednosnih uslova koje kompanija Potisje Kanjiža ima u okviru svoje fabrike, nismo u mogućnosti da organizujemo posetu za sve studente I godine, već za 60 studenata. Preliminarna prijava za ovu ekskurziju je predviđena za četvrtak, 18.05. na vežbama, a konačni dogovor će biti na predavanjima u petak, 19.05.

Autobuski prevoz na relaciji Novi Sad – Kanjiža – Novi Sad je organizovan od strane Departmana za građevinarstvo i geodeziju.

DATUM:                          22.05.2017      PONEDELJAK

POLAZAK:                            800                   (svi studenti treba najkasnije u 745 da budu na platou između fiskulturne sale i ekonomskog fakulteta).

POVRATAK:                      oko 1600

                                                                      

NAPOMENA: Studenti koji ne budu išli na ekskurziju imaju predavanja prema rasporedu iz predmenta MATEMATIČKE METODE 2                                                                          

                                                                                                                                                                                 Malešev Mirjana, Radonjanin Vlastimir

Laboratorijska vežba 5

U četvrtak 18.05.2017. biće održana 5. laboratorijska vežba - Cement i test iz 4. laboratorijske vežbe (Kreč i gips).

Studenti treba na vežbu da ponesu odštampane obrasce dostupne u Download zoni.

Odlaganje vežbi iz Materijala u građevinarstvu 2

Vežbe iz Materijala u građevinarstva 2 neće biti održane u četvrtak 11.5.2017. godine zbog službenog puta asistenata.

II KOLOKVIJUM

TERMIN ODRŽAVANJA II KOLOKVIJUMA

 II KOLOKVIJUM će se održati u sredu  (31.05.2017) u 1900h.

Svi studenti treba da budu u holu FTN ispred oglasne table 10 minuta pre početka kolokvijuma.

 

OBLASTI KOJE OBUHVATA II KOLOKVIJUM

 Materijal sa predavanja za generaciju 2016-17 (X-XVI predavanje) (veziva i malteri). Obratiti pažnju da je klasifikacija cemenata delimično promenjena. Učiti iz predavanja za GEN 2016/17.

  

OBAVEŠTENJE ZA STARIJE GENERACIJE

Studenti koji žele da polažu II kolokvijum, treba obavezno da se jave asistentu putem mail-a (Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.) za polaganje II kolokvijuma. 

 

Predmetni nastavnici

Mirjana Malešev  i Vlastimir Radonjanin