Materijali u građevinarstvu 2

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit iz premeta Materijali u građevinarstvu II se sastoji iz pismenog i usmenog dela.

Pismeni deo je eliminatoran i mora se osvojiti najmanje 50 bodova, da bi student stekao pravo za polaganje usmenog dela ispita. Na pismenom delu ispita se rade zadaci u svesci koja se dobija od dežurnog saradnika i nikakvi dodatni papiri se neće uzimati u obzir prilikom ocenjivanja zadataka. Na pismenom delu ispita nije dozvoljeno korišćenje pomoćne literature. Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom saradniku potpisanu svesku i vratiti list sa ispitnim zadacima. Ispitni zadaci se ne mogu iznositi iz sale. Studentu koji ne vrati ispitni zadatak, neće se priznati urađeni zadaci i zabraniće se polaganje ispita u narednom ispitnom roku. Ispitni zadaci se mogu pogledati i preuzeti kod asistenata najranije jedan dan nakon završenog ispita.

Na usmenom delu ispita se polažu preostali nepoloženi delovi. Usmeni deo ispita mogu da polažu studenti koji su položili pismeni deo i prijavili su se za polaganje ispita preko studentske službe (prijave). Pismeni deo ispita važi od juna tekuće školske godine, zaključno sa aprilskim ispitnim rokom naredne školske godine. Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, pismeni deo ispita se poništava. Na molbu studenata predmetni nastavnici su odlučili da se usmeni deo ispita polaže na jedan od sledećih načina:

  • Studenti koji su položili I i II kolokvijum, polažu na usmenom treći deo, koji je i inače predviđen za ovakav način polaganja ispita.
  • Studenti koji su položili jedan kolokvijum (nije važno koji) mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo preostali nepoloženi kolokvijum, a zatim, u drugom terminu, treći deo.
  • Studenti koji nisu položili ni jedan kolokvijum mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo nepoložene kolokvijume (istovremeno oba), a zatim, u drugom terminu, treći deo.

Studenti koji nisu dobro „ pročitali“ vrstu, tip klasu cementa na II kolokvijumu, prvo dobijaju, na usmenom ispitu, pitanje iz ove oblasti. Isto pravilo važi i za studente koji nisu polagali ispit kroz kolokvijum.

 

Usmeni deo ispita

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima, od juna 2018. godine,  a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku, polažu usmeni deo ispita u sredu  03.04.2019. u 10:00.

Studenti treba da budu u holu prizemlja zgrade Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom terminu za usmeni deo ispita.

I KOLOKVIJUM

 

I KOLOKVIJUM će se održati u četvrtak  (04.04.2019) u 20:00.

 Svi studenti treba da budu u holu ISPRED oglasne table za građevinarstvo 10 minuta pre početka kolokvijuma.

Studenti koji žele da polažu I kolokvijum, moraju se upisati na SPISAK istaknut na oglasnoj tabli, pored kabineta LG301, do ponedeljka, 01.04. do 15:00. Kasnije prijave se neće uzeti u obzir. Studenti koji se nisu prijavili neće moći da polažu kolokvijum. Molimo studente koji se prijave, a odustanu od polaganja kolokvijuma da se obavezno odjave do predviđenog termina!

 

 OBLASTI KOJE OBUHVATA I KOLOKVIJUM

 Predavanja I - IX za generaciju 2018-19 (materijali se nalaze na sajtu Departmana za građevinarstvo i geodeziju)

 

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE GENERACIJE 2017-18

Studenti,  generacije 2017-18, koji žele da polažu I kolokvijum, treba da se upišu na SPISAK istaknut na oglasnoj tabli, pored kabineta LG301, do ponedeljka, 01.04. do 15:00. Kasnije prijave se neće uzeti u obzir.

Studenti ostalih generacija nemaju pravo na polaganje kolokvijuma, izuzev  ako se nisu ponovo upisali da slušaju ovaj predmet. Ispit polažu u ispitnim rokovima.

 

Novi Sad, 15.03.2019.                                Predmetni nastavnici

                                                                Mirjana Malešev i Vlastimir Radonjanin 

O B A V E Š T E N J E IZMENJENIM TERMINIMA PREDAVANJA U LETNJEM SEMESTRU 2018-19 MART I APRIL

Zbog odsustva oba predmetna nastavnika nastava na ovom predmetu NEĆE BITI ODRŽANA:

u UTORAK, 22.03.2019. i

u PONEDELJAK, 25.03.2019

 

Radi nadoknade izgubljenih časova, planirana su dva dodatna termina za predavanja u mesecu martu:

 

Petak,         15.03.2019 od 08:15 do 10:00, sala 205  (održano!)

 

Petak,         29.03.2019 od 08:15 do 10:00, sala ___  (studenti će biti blagovremeno obavešteni))

 

 

 

Novi Sad, 16.03.  2019                     Predmetni nastavnici

                                                                Mirjana Malešev  i Vlastimir Radonjanin

Postavka za vežbe za četvrtak 14.3.2019.

Postavka za vežbe u četvrtak 14.3.2019. godine se nalazi u Download zoni. Obavezno je poneti na vežbi.

Postavka za vežbe za četvrtak 7.3.2019.

Postavka za vežbe za četvrtak 7.3.2019. godine nalazi se u Download zoni u folderu Vežbe, pod nazivom "Metoda najmanjih kvadrata-Postavka za vežbe 7.3.2019.", potrebno ju je odštampati i doneti na vežbe.