Rezultati pismenog dela ispita održanog 09.09.2017.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima u 2017. godini,  a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku polažu usmeni deo ispita u petak  15.09.2017. u 08h.

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku polažu usmeni deo ispita u petak,  15.09.2017. u 16h

Studenti treba da budu u holu prizemlja zgrade Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom terminu za usmeni deo ispita.

Studentima generacije 2016, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, pismeni deo ispita važi  zaključno sa Aprilskim ispitnim rokom 2017.