NADOKNADA PREDAVANJA

U kalendaru za izvođenje nastave u školskoj 2017-18. godine u letnjem semestru, nenastavni dani su  02.04.2018. i 09.04.2018. Takođe, predavanja iz ovog predmeta neće biti održana 16.04.2018. zbog odsustva oba predmetna nastavnika i panirano je da se nastava ne održi 30.04.2018.

 

Da bi se realizovao planirani broj časova predavanja i da bi se I deo gradiva ispredavao, kako bi se na vreme mogao organizovati I kolokvijum, planirana su dva dodatna termina za predavanja u mesecu martu:

 

Subota,     17.03.2018 od 11:15 do 13:00, sala LG107  

 

Subota,     24.03. 2018 od 11:15 do 13:00, sala LG107  

 

 

 

 

Novi Sad, 13.03.         2018                   Predmetni nastavnici

                                                            Vlastimir Radonjanin i Mirjana Malešev