OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE IZ KRALJEVA

O B A V E Š T E N J E

Za studente koji su se upisali na FTN, OAS građevinarstvo, a prethodno su bili upisani na Mašinsko građevinski fakultet u Kraljevu

                        

Obaveštavaju se studenti, koji su SLUŠALI I NISU POLOŽILI predmet Građevinski  materijali 2 u Kraljevu, da usmeni deo ispita NE MOGU DA POLAŽU PO PROPOZICIJAMA POLAGANJA PREDMETA MATERIJALI U GRAĐEVINARSTVU 2.

 

Ispit se polaže prema pravilima polaganja predmeta Građevinski materijali 2.

 

 Ovi studenti se moraju javiti predmetnim nastavnicima radi evidencije.

 

 

 

Novi Sad, 22.05.          2018                    Predmetni nastavnici

                                                              Vlastimir Radonjanin i Mirjana Malešev