POPRAVNI TESTOVI - UPDATE

Studenti koji imaju 1 ili 2 nepoložena testa imaju još jednu priliku da iste polože i ostvare pravo na potpis u ponedeljak 28.05. u 13h, kabinet LG 301. Studenti koji imaju 3 ili više nepoloženih testova moraju da ponovo slušaju predmet sledeće godine.