Rezultati i kolokvijuma održanog 28.05.2018.

Rezultate kolokvijuma možete preuzeti u Download zoni.

Kolokvijum je položen ako je osvojen najmanje 51 bod.

Studenti koji su osvojili ≥51 bod, a nisu tačno definisali vrstu cementa (oznaka „-„ u koloni), na usmenom delu ispita prvo će dobiti pitanje iz ove oblasti.