Rezultati pismenog ispita 06.07.2018.

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

Studenti iz prethodnih generacija, koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim rokovima u 2018. godini, a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku, polažu usmeni deo ispita u četvrtak 12.07.2018. u 07:30

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, polažu usmeni deo ispita u petak, 13.07.2018. u 08h . Studenti treba da budu u holu prizemlja zgrade Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom terminu za usmeni deo ispita. NAPOMENA: Studentima generacije 2017, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, pismeni deo ispita važi zaključno sa Aprilskim ispitnim rokom 2019.