Rezultati ispita 10.09.2018.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima u 2018. godini,  a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku  polažu usmeni deo ispita u ponedeljak 17.09.2018. u 08:30. Studenti koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, ponedeljak 17.09.2018. u 10:30.