Rezultati pismenog dela ispita 28.10.2018.

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim rokovima u 2018. godini, a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku i studenti koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, polažu usmeni deo ispita u sredu, 31.10.2018. u 08h . Studenti treba da budu u holu prizemlja zgrade Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom terminu za usmeni deo ispita.