Rezultati pismenog dela ispita održanog 12.04.2019.

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima u 2018. godini,  a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku i studenti koji su pismeni deo položili u ovom roku, polažu usmeni deo ispita u četvrtak  18.04.2019. u 9h.