Potpisi

Materijali 2 - POTPISI: Studenti koji su ispunili predispitne obaveze mogu dobiti potpis od asistenata u indeks u UTORAK 04.06. U 09h, prizemlje zgrade Departmana za građevinarstvo i geodeziju.

Potrebno je poneti:

  1. Indeks (popunjeni podaci: naziv predmeta, ESPB bodovi, šifra...)
  2. Overeni laboratorijski obrasci
  3. Ocenjeni grafički radovi
  4. Lekarska uverenja i opravdanja za studente koji su imali broj izostanaka veći od dozvoljenog i/ili su izostali sa neke od laboratorijskih vežbi