Usmeni deo ispita

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima u 2018. godini,  a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku, polažu usmeni deo ispita u Ponedeljak  10.06.2019. u 9h.

Studenti treba da budu u holu prizemlja zgrade Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom terminu za usmeni deo ispita.

U Novom Sadu, 04.06.2019.